Wetenschap: Schuildoos geeft de kat minder stress

Kat in doos 3Wanneer je bestelling van Zooplus of Bitiba arriveert, tonen je lieve katten geen interesse in hun nieuwe speeltjes. Maar de doos! Ze hebben maar een paar seconden nodig om er in te duiken. De doos is bijzonder nuttig om in te spelen, te liggen en te slapen. Onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht toont aan waarom katten dit bijzondere gedrag vertonen. Een schuildoos geeft de kat minder stress!

Onderzoek

Dr. Claudia Vinke, drs. Ruth van der Leij en masterstudent Lotte Godijn van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht deden onderzoek om het potentiële effect van een schuildoos op het stressniveau van nieuwkomers in een kattenasiel vast te stellen. Hun hypothese was dat katten die de mogelijkheid hadden zich te verstoppen in een schuildoos een significant lager stressniveau zouden hebben dan katten die deze mogelijkheid niet hadden.

Kat in doos 2Methode

Ze onderzochten hiervoor 19 katten gedurende de 14 dagen tellende gewenningsperiode, waarbij katten in quarantaine in een kooi moeten verblijven. In deze kooi beschikten de katten in ieder geval over 2 bakjes, 3 handdoeken, een kattenbak en een plank. De katten werden verdeeld in 2 groepen. De experimentele groep kreeg een schuildoos in hun kooi. De controlegroep kreeg dit niet. Alle andere variabelen, zoals grootte en inhoud van de kooi, omgevingstemperatuur en voedsel- en schoonmaakprocedures werden gelijk gehouden. Stressniveau werd vervolgens gemeten door op dag 1, 2, 3, 4, 5 en 14 de Kessler and Turner (1997) Cat-Stress-Score (CSS) te scoren aan de hand van 20 minuten durende gedragsobservaties die door middel van een camera werden vastgelegd. De CSS scoort stress op een elftal lichaamsgebieden aan de hand van gedetailleerde beschrijvingen op een 7-punts Likertschaal, waarbij 1 ‘fully relaxed’ en 7 ’terrorized’ is. De verkregen data werd in Excel verwerkt en geanalyseerd met het programma SPSS.

Kat in doos 1Resultaten

Uit de resultaten bleek dat de experimentele groep en de controlegroep significant van elkaar verschilden op stressniveau volgens de CSS. Hierbij hadden de katten die beschikten over een schuildoos op dag 3 en dag 4 significant lagere stressniveaus dan de katten zonder schuildoos. Opvallend is dat de stressniveaus aan het eind van de gewenningsperiode voor beide groepen gelijk waren. Maar de katten die beschikten over een schuildoos hadden dit lagere stressniveau al bereikt op dag 3 van de gewenningsperiode. De scores van deze katten lieten ook weinig variantie zien, wat wil zeggen dat het ‘schuildooseffect’ voor de meeste katten in de experimentele groep werkte.

Kitten in doosKanttekeningen

De resultaten van dit specifieke onderzoek moeten echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo werd er gebruik gemaakt van een relatief kleine steekproef van 19 katten. Eerder onderzoek maakte gebruik van een grotere steekproef van 43 katten. Daarnaast is er geen onafhankelijk onderzoek verricht naar de metrische kwaliteiten van de CSS. De betrouwbaarheid is dus niet vastgesteld. Tevens is er geen gebruik gemaakt van een fysiologische manier om stress te meten. Eerder onderzoek nam ook immunoglobuline A en cortisol monsters van de uitwerpselen mee als parameter voor stressniveau. Daarbij zijn er tussen 5 dagen en 14 dagen geen observaties uitgevoerd. De conclusie dat de experimentele groep dus veel eerder (op dag 3) lagere stressniveaus bereikte dan de controlegroep (op dag 14) moet dus genuanceerd worden. Ook bleek dat de controlegroep met een mediaan van 36 maanden bijna 2 keer zo oud was als de experimentele groep met een mediaan van 18 maanden. De jongere experimentele groep was wellicht nog beter in staat zich aan te passen aan een nieuwe omgeving dan de oudere controlegroep.

Conclusie

Dit onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht bevestigt eerder onderzoek van Kry en Casey (2007) dat werd uitgevoerd in een Brits asiel. Een schuildoos geeft de kat minder stress! Dit heeft belangrijke implicaties voor hoe verblijven van katten, of het nu kooien of huizen zijn, zouden moeten worden vormgegeven.

Wil je het volledige onderzoek lezen waarop de uiteindelijke publicatie is gebaseerd? Klik dan hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.