Tagarchief: cellen

Anatomische organisatie kat

Hoe zit een kat in elkaar? En hoe werkt een kat? Dat zijn vragen die beantwoord kunnen worden door naar de anatomie en fysiologie te kijken. Anatomie is de studie van de bouw van het lichaam. Fysiologie is de studie van de functies van het lichaam.

Anatomie kat algemeenOrganisatie

Het lichaam van de kat is op verschillende niveau’s georganiseerd. Organisatie begint op moleculair niveau. Atomen, de kleinste stabiele eenheden van de materie, verbinden zich met elkaar tot moleculen, chemische structuren die 2 of meer atomen bevatten. Daarna is er het celniveau. Cellen zijn de kleinste levende eenheden in het lichaam. Vervolgens komt er het weefselniveau. Weefsel is een verzameling van gespecialiseerde cellen die samenwerken bij het uitvoeren van specifieke functies. Hierna is er het orgaanniveau. Een orgaan bestaat uit 2 of meer verschillende weefsels die samenwerken om een complexe specifieke functie uit te voeren. Organen werken weer samen in orgaanstelsels op orgaanstelselniveau. Alle orgaanstelsels tezamen vormen het organismeniveau. Een organisme is een levend wezen.